Inspektor ochrony danych (IOD)

Oferta

Audyt Zgodności

Przeprowadzamy audyt zgodności wszystkich procedur przechowywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych w danej firmie lub instytucji.

Dokumentacja

Przygotowujemy wszelką konieczną dokumentację zgodnie z zaleceniami unijnymi.

Ocena Ryzyka

Sprawdzamy na jak duże ryzyko prawne narażona jest dana firma lub instytucja w związku z przechowywaniem danych osobowych.

Stała Pomoc IOD

Stały monitoring inspektor ochrony danych osobowych. Okresowe kontrola procedur przetwarzania i ochrony danych osobowych. Sprawdzenie, a także aktualizacja zbiorów danych osobowych, umów i polityki bezpieczeństwa.​

Szkolenia z RODO

Przeprowadzamy profesjonalne i kompleksowe szkolenia, wyjaśniające jak należy chronić, przechowywać oraz przetwarzać dane osobowe.

Co to jest rodo?

RODO, jest to rozporządzenie unijne mające na celu ustalenie właściwych zasad, związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W wyniku coraz to szerszego wykorzystania naszych danych osobowych w szczególności na wszelakich portalach internetowych, wynikła potrzeba stworzenia dokumentu, który pozwoli konsumentom na łatwiejszy dostęp do informacji jakie dana firma, bądź instytucja posiada, a co za tym idzie umożliwienie bezproblemowego dostępu do owych danych oraz łatwego ich usunięcia w razie potrzeby.

Cały dokument można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). 

Co uznajemy za dane osobowe?

Dane osobowe są to informacje pozwalające na identyfikację danej osoby. Informacje które zostały zaszyfrowane również są uznawane za dane osobowe gdyż jest możliwość ich odszyfrowania i odczytania. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych dotyczy każdej metody przechowywania danych osobowych, zarówno elektronicznych w formie komputerowej bazy danych czy też w formie fizycznej na papierze.