Para odwrócona do siebie plecami

Mediacja

Profesjonalna pomoc mediatora w rozwiązywaniu problemów małżeńskich oraz rodzinnych

Na czym polegają mediacje?

Mediacja, polega na dotarciu przez obie strony konfliktu, do porozumienia z pomocą osoby trzeciej, czyli mediatora. Celem mediacji jest dokładne ustalenie kwestii sporu, a następnie dotarcie do wspólnego konsensusu, który będzie satysfakcjonujący dla obu stron.

Mediator pełni rolę osoby postronnej, która nie ma korzyści z wyniku danego konfliktu, więc może obiektywnie spojrzeć na obie strony kłótni, przeanalizować chłodnym okiem każdą kwestię podlegającą dyskusji i zaproponować najlepsze rozwiązanie.

Mediacja sądowa a umowna

W mediacji sądowej strony do mediacji kieruje sąd wydając postanowienie. W takiej sytuacji mediator jest wybierany z listy stałych mediatorów danego Sądu Okręgowego. Mediacja sądowa ma ustawowo ustalony termin realizacji i koszty.

Mediacja umowna odbywa się bez udziału sądu. Strony samodzielnie wybierają mediatora, z którym podpisują umowę.

W Jakich Sprawach Pomagamy?

Mediacje Rodzinne

Pomagamy w ustaleniu warunków rozwodu/separacji dogodnego dla obu stron (alimenty, kontakt z dzieckiem, władza rodzicielska)

Mediacje Cywilne

Mediacje w sprawach cywilnych dotyczą przede wszystkim sporów o zapłatę, podział majątku, podział spadku

Mediacje Gospodarcze

Pomoc w rozstrzygnięciu sporów między dwoma podmiotami gospodarczymi np. o zapłatę z tytułu wykonywanych umów

Mediacje Pracownicze

Rozwiązywanie konfliktów w relacjach pracodawca-pracownik związanych np. z nieprzestrzeganiem umowy

Zasady dobrej mediacji

Ok-pana

Dzięki zastosowaniu tych pięciu prostych zasad działamy skutecznie i szybko, zachowując pełen profesjonalizm:

  1. Dobrowolność – obie strony muszą uczestniczyć w mediacji z własnej i nieprzymuszonej woli;
  2. Poufność – cały przebieg mediacji jest objęty tajemnicą. Ta zasada dotyczy zarówno mediatora jak stron konfliktu;
  3. Neutralność – Żadna ze stron nie może mieć narzuconego rozwiązania konfliktu;
  4. Bezstronność – obie strony traktowane są przez mediatora w ten sam sposób;
  5. Akceptowalność – sposób prowadzenia mediacji musi być akceptowany przez obie strony.

Mediacja a sprawa sądowa